EVOLV helpt met conceptontwikkeling, projectmanagement en monitoring.

Producten

EVOLV wil bijdragen aan betere wereld door lokale overheden en MKB-bedrijven hun circulaire ambities te laten realiseren. Centraal in de werkwijze van EVOLV staan een persoonlijke benadering die afgestemd wordt op wensen en behoeften, een innovatieve denkwijze door te denken vanuit het grotere geheel, en een structurele verbinding met wetenschappelijke partners en andere koplopers.

 

Data-gedreven sturing

Bent u een lokale overheid met circulaire ambities? Maar heeft u moeite om op deze ambities te sturen? EVOLV helpt hiermee door de impact van beleid op dit gebied zichtbaar te maken. Hierbij gebruikt EVOLV zowel kwantitatieve als kwalitatieve input. EVOLV neemt uw organisatie bij de hand, stelt samen de lokaal relevante indicatoren op, voert de analyse uit, interpreteert de resultaten en brengt op basis hiervan advies uit voor beleidssturing.

 

Conceptontwikkeling

Bent u een organisatie die aan de slag wil met circulaire economie? Maar bent u zoekende welk concept hier voor uw organisatie bij past? EVOLV helpt bij de ontwikkeling van innovatieve concepten. Hierbij gebruikt EVOLV haar actuele overzicht van relevante ontwikkelingen en kijkt zij op een integrale manier naar kansen die er liggen. EVOLV ontwikkelt het concept, rekent de businesscase rond en zoekt tevens naar relevante partners. EVOLV ondersteunt vervolgens met de realisatie van het concept.

 

Implementatie

Bent u een organisatie met doelstellingen op het gebied van circulaire economie? Maar heeft u moeite om deze doelstellingen praktisch te vertalen? EVOLV helpt bij de implementatie van circulaire principes in uw organisatie, bijvoorbeeld in inkoop- en aanbestedingsprocessen of samenwerking binnen uw productieketen. Hierbij combineert EVOLV haar netwerk onder landelijk relevante netwerkorganisaties met haar expertise rondom circulaire economie. EVOLV onderzoekt met uw organisatie de mogelijkheden binnen uw sector, identificeert kansen in de keten en begeleidt het proces tot implementatie met een sterk resultaatgerichte focus.

Data-gedreven sturen

Sturen op circulaire ambities door het zichtbaar maken van kwalitatieve en kwantitatieve impact

Conceptontwikkeling

Innovatieve ontwikkeling van circulaire concepten door integrale benadering en het betrekken van de juiste partners

Implementatie

Realiseren van circulaire doelstellingen door combineren van inhoudelijke expertise met sterke procesbegeleidng