Sluiten van materiaalstromen voor milieu- en economische winst

Reststromenonderzoek Waarderpolder

In opdracht van de Gemeente Haarlem is EVOLV in 2016 verantwoordelijk geweest voor een onderzoek naar het sluiten van materiaalstromen in de Waarderpolder. Bij dit onderzoek is een inventarisatie gedaan van de aanwezige materiaalstromen en een procesaanpak beschreven hoe deze stromen circulair kunnen worden ingezet. Voor dit onderzoek heeft EVOLV samen gewerkt met Copper8, Circular Future, MAXRE en FABRIC.

Uit het onderzoek zijn, naast een aantal concrete casussen, acht aanbevelingen voortgekomen die de Waarderpolder kunnen ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie. Dit gaat onder door circulaire economie in de aanbesteding van de openbare ruimte als uitgangspunt te nemen, om het aanstellen van een expert die bedrijven gaat helpen bij het zoeken naar circulaire kansen en om het collectief aanbesteden van het afvalmanagement, met aandacht voor hoogwaardig hergebruik van materiaalstromen.