Circulariteit meetbaar maken

Projectmanagment

Circulair Inkopen

EVOLV is op diverse manieren actief rondom circulair inkopen, in nauwe samenwerking met onder meer MVO Nederland, PIANOo, Copper8 en de Green Deal Circulair Inkopen. Circulair inkopen gaat om het inkopen van producten op zo’n manier, dat hoogwaardig hergebruik van materialen na de levensfase van het product wordt geborgd.

In september 2015 heeft EVOLV een 24-uurs-sessie begeleid rondom het meetbaar maken van circulariteit. Naast een vooronderzoek naar de bestaande instrumenten die circulariteit meetbaar maken, heef EVOLV een inspirerende en intensieve sessie geleid waarin de deelnemende experts niet alleen een professionele, maar ook een persoonlijke band hebben gecreëerd.

Daarnaast heeft EVOLV gewerkt aan de update van de Wegwijzer Circulair Inkopen, die inkopers en projectmanagers kan helpen om afwegingen rondom circulariteit te integreren in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Meer weten over de Wegwijzer? Kijk dan op de website van MVO Nederland.

Ook organiseert EVOLV in opdracht van PIANOo in het voorjaar van 2016 een werkconferentie circulair inkopen en aanbesteden voor decentrale overheden. Ook tijdens deze werkconferentie staat het in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan over mogelijkheden boven een plenair programma met veel ‘zendtijd’ voor koplopers.