Beleid vertalen naar impact

Monitoring

Duurzaamheidsmonitor Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is een van de koplopende gemeenten in Nederland op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. EVOLV is tussen 2010 en 2015 betrokken geweest als strategisch adviseur binnen het duurzaamheidsteam van deze gemeente.

In die rol heeft EVOLV meegeschreven aan het duurzaamheidsbeleid, de uitvoeringsprogramma’s en zijn specifieke projecten van inhoudelijke advisering voorzien. Daarbij is actief de verbinding gezocht tussen activiteiten in Haarlemmermeer en soortgelijke initiatieven buiten de gemeente. Door maximale impact in het grotere geheel structureel als uitgangspunt te nemen, zijn interessante verbindingen en projecten ontstaan.

Naast de adviesrol heeft EVOLV voor de gemeente Haarlemmermeer het monitoringsysteem voor het programma Ruimte voor Duurzaamheid ontwikkeld. In deze monitor worden de resultaten van het beleidsprogramma vertaald naar zowel financiële, ecologische en maatschappelijke prestaties.

De monitor is in de periode 2011-2015 jaarlijks verschenen, en is in 2012 (door Deloitte) en 2013 (door EY) gecertificeerd. Daarmee is deze monitor de eerste gecertificeerde gemeentelijke duurzaamheidsmonitor. De uitkomsten van de monitor, zowel kwantitatief (impact) als kwalitatief (inspirerende voorbeelden) zijn gebruikt om beleidsuitvoering bij te sturen, bestaande initiatieven uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.